IAAF kup kontinenata, Ostrava

Zagreb (07.09.2018.) - U subotu 08.09.2018. počinje IAAF kup kontinenata na kojima IAAF testira malo drugačiji format natjecanja nego što smo do sada imali priliku vidjeti.

Što je novo?

Trčanja

Osim na 3000m i 3000m zapreke, natjecanje će se odvijati prema pravilima IAAF-a.

Na 3000m i 3000m zapreke, atletičar koji dolazi do cilja na zadnjoj poziciji nakon trećeg (sa još četiri kruga do kraja), četvrtog (s tri kruga do kraja), petog (s dva kruga do kraja) i šestog (s jednim krugom do kraja) kruga se eliminira i ne smije završiti utrku, dok se samo posljednja četiri atletičara natječu u zadnjem krugu.

Ako je broj atletičara na bilo kojoj točci eliminacije manji od potrebnog (tj. 8, 7, 6, 5), u tom trenutku nema eliminacije. Suci će ukazati na eliminaciju sportašu.

Tehničke discipline

Skok u vis i skok s motkom provode se prema pravilima IAAF-a.

Skok u dalj, troskok, bacanje kugle, diska, kladiva i koplja ('horizontalne tehničke discipline') imati će dvije faze.

U prvoj fazi (kvalifikacije), svi atletičari imaju tri pokušaja, nakon čega su rangirani. Najviši rangirani atletičar iz svakog tima (tj. Ukupno četiri atletičara) kreću u četvrtu seriju. Svi ostali atletičari se eliminiraju i rangiraju od petog do osmog mjesta prema najboljoj izvedbi nakon tri pokušaja.

Druga faza natjecanja je četvrta serija (polufinale) i peta (finale). Na kraju četvrte serije, dva najniže rangirana atletičara rangirana su na trećem i četvrtom mjestu prema njihovom nastupu u ovoj seriji i eliminiraju se. Dva najbolje rangirana atletičara u četvrtoj seriji idu u petu koja je posljednja. U petoj seriji, bolji atletičar u toj seriji osvaja natjecanje, drugi je drugi.

Ako sva četri atletičara imaju neuspjeli pokušaj u četvrtoj seriji, dva najbolja atletičara nakon prve tri serije će ići u petu. Ako u četvrtoj seriji samo jedan atletičar ima ispravnu izvedbu, drugi atletičar koji će napredovati u petu seriju biti će atletičar (iz drugog tima) s najboljim pokušajem nakon prve tri serije.

Ako u petoj seriji oba natjecatelja imaju neispravan pokušaj, pobjednik je atletičar s boljom izvedbom u četvrtoj seriji. Ako u četvrtoj seriji atletičari nisu imali ispravan pokušaj, pobjednik je atletičar s najboljom izvedbom nakon prve tri serije, a drugi je drugi.

Bodovanje

Općenito

Atletičari se rangiraju prema završnoj poziciji na natjecanju i dobivaju pojedinačne bodove (8 do 1) u skladu s pozicijom. Poredak timova određuje se dodavanjem pojedinačnih bodova svakog sportaša u svakom timu. Bodovi se dodjeljuju prema rangiranju tima. Prvi tim osvaja 8 bodova, drugi 6, treći 4, a četvrti 2.

3000m i 3000m zapreke

Na 3000m i 3000m zapreke, svi atletičari dobivaju bodove bez obzira jesu li eliminirani ili ne. Izbačeni atletičari koji se ne zaustave nakon primanja oznake zaustavljana biti će diskvalificirani s natjecanja.

Štafete

U štafetama, bodovanje je sljedeće:

1. - 8 bodova, 2. - 6 bodova, 3. - 4 boda, 4. - 2 boda

Jedini hrvatski predstavnik tj. predstavnica tima Europe u bacanju diska biti će Sandra Perković.

Ovo je jedino natjecanje na kojem Sandra nikad nije bila prva (druga u Splitu, treća u Marrakechu). Nadamo se da će se i to uskoro promijeniti. Bez obzira na nova pravila. Bacanje diska je po satnici u 17:10h.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2021 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana