Obavijest članovima Hvatskog atletskog saveza

Zagreb (22.1.2024.) - Hrvatski atletski savez kao nacionalni sportski savez na temelju odredbi Zakona o sportu (NN 141/22) i Statuta Hrvatskog atletskog saveza propisuje obvezu svojim članovima atletskim klubovima da o obavljenim redovitim liječničkim pregledima obavijeste Hrvatski atletski savez.

Općim pravilima i propozicijama za natjecanja u 2024.g. propisano je sljedeće:

1.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NATJECATELJA I ODGOVORNOST

(1) Redoviti liječnički pregledi obvezni su za sve natjecatelje-ke i vrijede najviše šest mjeseci. Pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a ovjerava se isključivo od strane liječnika specijaliste sportske medicine ili medicine rada.

(2) Svaki klub obvezan je unijeti datum zadnjeg liječničkog pregleda za svakog svog registriranog natjecatelja kroz web aplikaciju Prijave za natjecanja, najkasnije do isteka roka za prijavu na neko od natjecanja. Prilikom unosa datuma liječničkog pregleda kroz aplikaciju, obvezan je priložiti („uploadati“) kopiju liječničke potvrde u aplikaciju. Klubovi su odgovorni za točnost podataka, a ako se ustanovi da podaci ne odgovaraju podacima iz natjecateljske iskaznice, klub će biti kažnjen s 300,00 €.

Valjanost liječničkih pregleda propisana je, u skladu s odredbama Zakona o sportu, u trajanju od šest mjeseci.

Hrvatski atletski savez, nažalost, obavještava sve svoje članove da je utvrdio dostavu nevjerodostojnih liječničkih uvjerenja o obavljenom zdravstvenom pregledu atletičara.

Hrvatski atletski savez ukazuje svojim članovima da su zakonske odredbe o obveznim zdravstvenim pregledima obvezujuće za sve sudionike sustava sporta te da posljedice dostavljanja nevjerodostojne javne isprave mogu biti za klubove vrlo ozbiljne, i izvan dometa Hrvatskog atletskog saveza.

Ovim putem Hrvatski atletski savez poziva sve svoje članove da obavijeste Ured Hrvatskog atletskog saveza ako imaju saznanja o nevjerodostojnosti liječničkih potvrda bilo kojeg atletičara, kao i da posvete osobitu pažnju liječničkim uvjerenjima i datumu njihova izdavanja, prije nego je dostave Hrvatskom atletskom savezu.

U Zagrebu, 22. siječnja 2024.

Hrvatski atletski savez

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana