Usvojen Etički kodeks HAS-a i Deklaracija o zaštiti sportaša i sportašica u atletici

Zagreb (28.11.2023.) - Izvršni odbor Hrvatskog atletskog saveza, na sjednici održanoj 24.11.2023.g., u skladu s odredbom članka 36. Statuta HAS-a, usvojio je dva dokumenta

Etički kodeks Hrvatskog atletskog saveza i Deklaraciju o zaštiti sportaša i sportašica u atletici.
Osnovni cilj Kodeksa je promocija osnovnih elemenata sportske etike koji su sadržani u konceptu sportskog ponašanja u ključnim principima: poštivanje, odgovornost, transparentnost i pravednost, a koje moraju u svom djelovanju uzeti u obzir svi članovi HAS-a u pogledu ostvarivanja osnovnih statutarnih programskih ciljeva i djelatnosti HAS-a, te poštivanja odnosno izvršavanja njihovih prava, obveza, odgovornosti i dužnosti koji proizlaze iz zakona i drugih relevantnih akata koji uređuju područje sporta.


Poznavanje i pridržavanje odredbi Etičkog kodeksa HAS-a je odgovornost svakog člana HAS-a vezano za sve atletske aktivnosti vezane pod pokroviteljstvom HAS-a i izvan njega, a u slučaju kršenja odredbi Etičkog kodeksa HAS-a, mogu se provesti predviđene stegovne mjere u skladu s važećim Pravilnikom HAS-a.


Deklaracijom o zaštiti sportaša i sportašica u atletici želi se osigurati da će svi sudionici u atletici svojim radom stvarati uvjete koji će poticati sveukupni razvoj sudionika u atletici. U tom smislu, sudionici će osobito razvijati sljedeća područja djelovanja: stvaranje sigurnih uvjeta za vježbanje, obuku o poznavanju i sprječavanju svih oblika nasilja i sprječavanje svih oblika nasilja, osobito spolnog nasilja te poštivanje Etičkog kodeksa.


Neotuđivo je pravo svih sportaša biti tretirani s dostojanstvom i poštovanjem, slobodni od tjelesnog, verbalnog, duhovnog, intelektualnog, emocionalnog ili spolnog zlostavljanja, bilo na treningu, natjecanju ili svakodnevnom životu.
Stvaranjem sigurnih uvjeta za vježbanje i primjerenih međusobnih odnosa sudionika u atletici, sportašima se osiguravaju ponajbolji uvjeti ne samo za sportski razvoj nego i razvoj zdravstvenih, tjelesnih, emocionalnih, duhovnih i intelektualnih sposobnosti.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana