Obnova trenerskih licenci za 2022. - obavijest

Zagreb (25.11.2021.) - Zbog pogoršane epidemiološke situacije, niti ove godine neće biti održan planirani trenerski seminar. Temeljem "Pravilnika za stjecanje i produljivanje licenci za obavljanje stručnih poslova u atletici" omogućiti će se produženje licenci trenerima sukladno Zakonu o sportu.

Sukladno članku 6. Pravilnika, zahtjev za licenciranje trenera podnosi klub. Iznimno, individualni treneri samostalno podnose zahtjev istog sadržaja. Zahtjevu se mora priložiti sljedeća dokumentacija:

 1. ispunjeni Obrazac za licenciranje trenera
  Prilog 1: Obrazac za licenciranje trenera_HAS-a
 2. isprave kojima se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova u sportu (diploma i sl.). Treneri koji su se školovali u inozemstvu dostavljaju presliku nostrificirane diplome.
 3. fotografija trenera za kojega se podnosi zahtjev
 4. izvadak iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da podnositelj nije osuđivan – u skladu s odredbom članka 13. Zakona o sportu

  Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravosuđa putem pošte, a da bi se potvrda ishodila potrebno je poslati zahtjev na službenom obrascu (u prilogu 2). Zahtjev treneri trebaju ispuniti sa svojim osobnim podacima, ali je vrlo važno da u zaglavlje zahtjeva (gornji lijevi ugao) kao podnositelj bude naveden KLUB ZAJEDNO S ADRESOM, i da ovlaštena osoba za zastupanje kluba zahtjev potpiše i ovjeri pečatom kluba na mjesto gdje piše potpis ovlaštene osobe (donji desni ugao). Treneri su dužni priložiti i kopiju osobne iskaznice i ispunjen i potpisan obrazac suglasnosti (u prilogu 3). Zatim klub sva tri dokumenta (zahtjev, kopiju osobne i suglasnost) šalje u Ministarstvo koje će potom poštom poslati potvrde klubu.
  Adresa: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Odjel kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

  Prilog 2: Zahtjev za izdavanje potvrde za fizičku osobu_obrazac IV
  Prilog 3: Izjava o suglasnosti

  VAŽNO: U obrascu se ne traži adresa kluba, ali ju je potrebno čitko nadopisati jer će Ministarstvo potvrde zbirno vraćati klubovima, a ne trenerima osobno.

 5.  uvjerenje da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak . Ovo uvjerenje izdaje nadležni Općinski sud i to neovisno o mjestu prebivališta.

  Link s adresama svih općinskih sudova za područje cijele Hrvatske: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412

  • Oni treneri koji su u sustavu e-građanin ne moraju osobno odlaziti na Općinski sud nego mogu uvjerenje dobiti putem e-građanina.

 6.  dokaz o uplaćenoj pristojbi za trenersku licencu.

Napomena: S obzirom da će za izvadak pod točkom 4. biti potrebno više vremena da se dostavi, uvažiti ćemo ga i nakon zadanog roka.

Pristojbe za produljenje trenerskih licenci za 2022. godinu iznose:

- 200,00 kn – licenca A i B
- 300,00 kn – licenca C
- 400,00 kn – licenca D

Pristojbe se uplaćuju na račun Hrvatskog atletskog saveza.

Hrvatski atletski savez
Metalčeva ulica 5, Zagreb
IBAN: HR6023600001101666023
Opis: Trenerska licenca 2022.

Po primitku uplate Ured Saveza izdaje te dostavlja račun. Po primitku računa, molimo vas da u Ured HAS-a dostavite kartice (trenerske licence) kako bi ih mogli obnoviti novim naljepnicama za 2022. godinu.

Molimo atletske klubove (članice HAS-a) te iznimno individualne trenere da do 20.12.2021. godine podnesu zahtjev za produljenje trenerskih licenci zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom putem službene e-mail adrese na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem pošte.

Za sve naknadne upite ili eventualne nejasnoće molimo vas da se obratite Uredu Saveza.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana