Menu

Pravo na pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski atletski savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom atletskom savezu. Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog atletskog saveza službenikom za informiranje imenovan je Ozren Čučković

Kontakt adresa:
Hrvatski atletski savez
Metalčeva ulica 5, 10000 Zagreb
Tel. 01 4613 499
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst

Zahtjev za pristup informacijama  (MS Word)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  (MS Word)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškove dostave informacija

Svi potrebni obrasci mogu se preuziti sa web starnice Povjerenik za informiranje

Izvješće za 2019. godinu

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

 

 

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R