Menu

U Zagrebu je preminuo Nikola Turk

HASZagreb (23.10.2020.) - Jučer je u Zagrebu u 91. godini preminuo je dugogodišnji atletski djelatnik Nikola Turk. Rođen u Slunju 1929. godine, u mladosti se bavio mnogim sportovima, a jedino je u atletici proveo cijeli život. Natjecatelj AK Dinamo od njegovog osnutka paralelno započinje i suđenjem na natjecanjima. Poslije radi i kao trener u matičnom klubu, posebno uspješno kao iskusan pedagog, pored seniora u raznim disciplinama, u radu sa mlađim uzrastima. Uvijek voljan demonstrirati elemente tehnike svima zainteresiranim, posebno učenicima atletskih škola gdje je također dao značajan doprinos kao mentor. Sudjelujući i u izdavanju tom vremenu prikladnih časopisa za atletiku i na taj način je vršio edukaciju članstva.

Dugogodišnji atletski djelatnik bio je i uspješan veteranski natjecatelj i organizator do duboke starosti. U tom dugom razdoblju obavljao je u jednom mandatu i dužnost tajnika Zagrebačkog atletskog saveza, jedan je od osnivača AD Veteran te pokretač veteranske atletike u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji i sam nastupajući do pred nekoliko godina u više disciplina.

Nikola je obavljao najznačajnije administrativno-stručne poslove na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. te Univerzijadi 1987. kao tajnik Odbora te nizu drugih međunarodnih priredbi provedenih prvenstveno u Zagrebu.

Desetljećima je sudjelovao u organizaciji Memorijala Borisa Hanžekovića, najčešće u službi ceremonijala i protokolu. Za svoj dugogodišnji rad u našem sportu dobio je niz priznanja među kojima posebno ističemo Državnu nagradu za životno djelo Franjo Bučar koja mu je dodijeljena 1995. godine od strane Ministarstva znanosti i sporta te priznanje Hrvatskog atletskog saveza 2016. za životno djelo i izniman doprinos razvoju hrvatske atletike.

Nikola Turk

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R