Menu

Pravo korištenje loga HAS-a i međunarodnih atletskih federacija

HASZagreb (06.10.2020.) - Molimo vas da se pridržavate pravila korištenja intelektualnog vlasništva – logotipa Hrvatskog atletskog saveza te međunarodnih organizacija. U tom smislu svako korištenje se mora poslati na odobrenje, a svako drugo neovlašteno korištenje se smatra povredom intelektualnog vlasništva.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R