Menu

Lista zahtjeva za prijelazima

HASZagreb (04.12.2018.) - U razdoblju od 16. do 29. studenog u Ured HAS-a pristiglo je ukupno 168 zahtjeva za prijelazom u drugi klub. Ured HAS-a evidentirao je sve zahtjeve koje, prema Pravilniku o prijelazu i registraciji atletičara, objavljuje na svojim internet stranicama, a mogu se vidjeti ovdje. Od spomenutih 168 zahtjeva, 163 su ispravna, 3 zahtjeva nisu u skladu s Pravilnikom, a 2 su nepotrebna. O tim zahtjevima obaviješteni su i klubovi iz kojih atletičari namjeravaju prijeći u neki drugi klub. Obaviješteni klubovi imaju 7 dana (do 11. prosinca) da odgovore na ove zahtjeve kako to predviđa Pravilnik o prijelazu i registraciji atletičara.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R