Menu

Podsjetnik trenerima i predstavnicima klubova na natjecanjima na pridržavanje Općih pravila i propozicija

HASZagreb (30.05.2018.) - Na današnjem sastanku Natjecateljske komisije posebno se obratila pažnja na opetovano kršenje nekih Pravila iz Općih pravila i propozicija za natjecanja, a odnose se na ulazak nekih trenera na teren tijekom natjecanja. Na sastanku su i imenovani treneri koji krše ova Pravila te stoga ovom prilikom upozoravamo sve trenere i službene osobe iz klubova da će se suci i povjerenici na natjecanjima strogo pridržavati ovih pravila. Stoga ovdje prenosima dio Pravila iz Općih pravila i propozicija koja reguliraju spomenutu tematiku.

Pravilo 1.4.3.3

2. Ulazak u teren Predstavnika kluba dopušten je samo po pozivu povjerenika HAS-a ili nadzornika borilišta i to u sljedećim slučajevima:

- eventualne reklamacije na rezultat ili poredak bilo kojeg natjecatelja-ke,
- eventualno potrebno razjašnjenje od sudaca ili organizatora,
- pomoć svojim natjecateljima u smislu poštivanja pravila za atletska natjecanja,
- po pozivu organizatora, povjerenika HAS-a ili sudaca,

3. Svojim ulaskom u teren Predstavnik kluba ne smije:

- ometati natjecanje, natjecatelje i rad bilo koje službene osobe,
- bodriti svoje natjecatelje.

4. Povjerenik HAS-a može Predstavniku kluba, koji svojim ponašanjem i postupcima odstupa od gore navedenih pravila, oduzeti prava zastupanja kluba na tom natjecanju. Za naročiti težak prijestup povjerenik HAS-a može izreći novčanu kaznu kojom se kažnjava.

5. Svi ostali predstavnici sudionika (rukovoditelji ekipe, treneri, liječnik, atletičari koji nisu uključeni u natjecanja) ne smiju ući na atletska borilišta za vrijeme natjecanja. U protivnom njihovi natjecatelji koji tada nastupaju će biti diskvalificirani.

Pravilo 1.4.4 točka 9.

Glavni sudac na natjecanju je u posjedu žutog i crvenog kartona kojim opominje odnosno kažnjava trenere i natjecatelje ako se neovlašteno zadržavaju na borilištima odnosno na bilo koji način krše Pravilo 144 točka 2. važećih IAAF Pravila za atletska natjecanja. Prilikom dodjele žutog kartona obavještava arbitra, a kažnjava crvenim kartonom u dogovoru s arbitrom. Kazna crvenim kartonom povlači za sobom prijavu počinitelja Disciplinskom odboru HAS-a. Na regionalnim natjecanja crvenim kartonom kažnjava u dogovoru s povjerenikom natjecanja.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R