Menu

Obaveza prijave nastupa u inozemstvu

HASZagreb (10.04.2018.) - Proljeće je, kao i jesen, sezona maratona i polumaratona diljem Europe. Na puno maratona i polumaratona nastupaju i naši trkači pa ovom prilikom podsjećamo klubove i atletičare koji nastupaju na tim natjecanjima na Pravila i propozicije HAS-a za natjecanja u 2018. godini, točnije na dio Pravila 1.5.1.2 (Rezultati postignuti na natjecanjima u inozemstvu):

"Klubovi ili natjecatelji koji nastupaju na ostalim natjecanjima u inozemstvu u vlastitoj organizaciji trebaju namjeru nastupa na nekom natjecanju (državu, mjesto, naziv i datum natjecanja) unaprijed najaviti Savezu ili odmah nakon nastupa poslati Savezu rezultate ili Internet adresu gdje su rezultati objavljeni. U protivnom ti rezultati neće biti evidentirani."

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R