Menu

Tablice svih vremena - Sedmoboj (Ž)

Rezultat
Mark
Atletičarka
Athlete
Rođ.
Born
Klub
Club
Mjesto
Venue
Datum
Date
  100pr -Vis -Kugla-200m-Dalj -Koplje-800m
100H-High- Shot -200m-Long-Javelin-800m
5611 Lucija CVITANOVIĆ
91
ZAG Orlando, FL 12/13.05.2016
  14,46/+0,1 - 1,75 - 11,79 - 26,33/+1,0 - 5,47/+0,2 - 46,18 - 2:15,37
5237 Marina BANOVIĆ
82
DZ Tel-Aviv 26/27.06.2010
  14,17/+0,3 - 1,54 - 10,85 - 24,93/+0,5 - 5,38 - 37,82 - 2:18,18
5057 Tihana SARAČ
85
MK Azuza, CA 17/18.04.2008
  14,86 - 1,50 - 12,49 - 26,00 - 5,72 - 35,08 - 2:25,79
4640 Margita PAPIĆ
61
DZ Rijeka 06/07.10.1984
  13,7 - 1,70 - 9,55 - 25,5 - 5,05 - 20,32 - 2:36.8
4616 Silvija MRAKOVČIĆ
68
KRB Rijeka 13/14.10.1995
  15,68 - 1,67 - 8,92 - 26,46 - 5,89 - 23,08 - 2:32,13
4585 Ivana LONČAREK
91
ZAG Maribor 26/27.05.2007
  14,10 - 1,52 - 8,97 - 24,74 - 5,11 - 23,41 - 2:32,40
4554 Karla PETKOVIĆ
97
ZAG Varaždin 09/10.05.2015
  16,13/-0,4 - 1,64 - 8,94 - 26,87/+3,3 - 5,40/+2,6 - 35,43 - 2:34,38
4481 Katarina GAŠPAROVIĆ
94
DZ Zagreb 17/18.05.2014
  17,32/-2,1 - 1,62 - 9,51 - 26,90/-0,8 - 5,54/-2,4 - 49,12 - 2:34,73
4431 Nikoleta RIBAR
65
DU Rijeka 13/14.10.1995
  16,82 - 1,58 - 9,62 - 27,49 - 5,69 - 36,26 - 2:41,97
4428 Tihana JELETIĆ
96
DZ Varaždin 12/13.10.2013
  15,46/+0,8 - 1,64 - 8,48 - 27,84/+1,7 - 5,26/+1,5 - 33,79 - 2:36,83
Uz pomoć vjetra / Wind assisted marks:
5297 Marina BANOVIĆ
82
DZ Čakovec 22/23.05.2010
  14,05/+2,6 - 1,56 - 10,75 - 24,98/+0,8 - 5,63/+3,3 - 40,11 - 2:24,58

Sponzori

Nike