Menu

Tablice svih vremena - 400 m (Ž)

 
Rezultat
Mark
Atletičarka
Athlete
Rođ.
Born
Klub
Club
Mjesto
Venue
Datum
Date
50,78 Danijela GRGIĆ
88
MZ Peking / Beijing 17.08.2006
50,98 Jelica PAVLIČIĆ
54
SO Sofija 03.08.1974
52,32 Slobodanka ČOLOVIĆ
65
SO Sarajevo 03.09.1988
52,58 Kristina PERICA
79
MZ Palma de Mallorca 10.07.1999
53,05 Nataša SELIŠKAR
60
SO Atena 09.09.1984
53,15 Anita BANOVIĆ
84
DZ Osijek 09.07.2011
53,49 Vanja PERIŠIĆ
85
DZ Varaždin 20.05.2006
53,59 Katica MATAKOVIĆ
63
ŽK Ravena 23.09.1984
53,59 Kristina DUDEK
94
SV Pitesti 25.06.2016
53,62 Nikolina HORVAT
86
ZAG Varaždin 16.07.2008
 
400 m
Ručno mjerenje /
Hand Timing
 
Rezultat
Mark
Atletičarka
Athlete
Rođ.
Born
Klub
Club
Mjesto
Venue
Datum
Date
51,0 Jelica PAVLIČIĆ
54
SO Sofija 03.08.1974
53,6 Katica MATAKOVIĆ
63
ŽK Osijek 03.06.1984
53,8 Vera NIKOLIĆ
48
DZ Trinec 14.07.1968
54,0 Kristina PERICA
79
MZ Zagreb 24.05.1997
54,5 Kornelija MATEŠIĆ
66
ZD Atena 09.09.1984
54,6 Ljiljana PETNJARIĆ
48
SO Varšava 18.06.1966
54,6 Marina TABORI
50
SO Split 30.06.1971
54,7 Jadranka MARIĆ
56
DZ Zrenjanin 13.07.1974
54,8 Ika MARIČIĆ
43
SO Sarajevo 18.09.1966
54,8 Slobodanka ČOLOVIĆ
65
SO Split 06.07.1985

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R