Obnova trenerskih licenci za 2021. - Obavijest

Zagreb (16.12.2020.) - Zbog pogoršane situacije vezano uz pandemiju COVID-19 te mjere Stožera civilne zaštite RH, ove godine neće biti održan seminar za atletske trenere, već naknadno kada ćemo biti u mogućnosti isti organizirati.

Temeljem Pravilnika o licenciranju trenera omogućiti će se produženje licenci trenerima sukladno Zakonu o sportu. Molimo sve atletske klubove (članice HAS-a) da do 22.12.2020. podnesu zahtjev za produljenje trenerskih licenci.

U zahtjevu (u prilogu 1) je potrebno navesti slijedeće:  

Prilog 1: Obrazac za licenciranje trenera_HAS

  1. Ime i prezime trenera
  2. Popis atletičara koje trenira
  3. Kopija isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova u atletici (diploma i sl.)
  4. Uvjerenje iz kaznene evidencije, temeljem čl. 14 ZOPPKER
  • Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravosuđa putem pošte, a da bi se potvrda ishodila potrebno je poslati zahtjev na službenom obrascu (u prilogu 2). Zahtjev treneri trebaju ispuniti sa svojim osobnim podacima, ali je vrlo važno da u  zaglavlje zahtjeva (gornji lijevi ugao) kao podnositelj bude naveden KLUB ZAJEDNO S ADRESOM, i da ovlaštena osoba za zastupanje kluba zahtjev potpiše i ovjeri pečatom kluba na mjesto gdje piše potpis ovlaštene osobe (donji desni ugao). Treneri su dužni priložiti i kopiju osobne iskaznice i ispunjen i potpisan obrazac suglasnosti (u prilogu 3). Zatim klub sva tri dokumenta (zahtjev, kopiju osobne i suglasnost) šalje u Ministarstvo koje će potom poštom poslati potvrde klubu. 

Adresa: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Odjel kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

VAŽNO: U obrascu se ne traži adresa kluba, ali ju je potrebno čitko nadopisati jer će Ministarstvo potvrde zbirno vraćati klubovima, a ne trenerima osobno.

 Prilog 2: Zahtjev za izdavanje potvrde za fizičku osobu_obrazac IV

Prilog 3: Izjava o suglasnosti

5. Potvrda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak

  • Ovo uvjerenje izdaje nadležni Općinski sud i to neovisno o mjestu prebivališta. Ovdje je link s adresama svih općinskih sudova za područje cijele Hrvatske:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412

Ako treneri imaju instaliran sustav e-građanin onda ne moraju osobno odlaziti na Općinski sud nego mogu uvjerenje  dobiti putem e-građanina.
 
6. Dokaz o uplaćenoj pristojbi za trenersku licencu

 Napomena: S obzirom da će za potvrde pod točkama 4. i 5. biti potrebno više vremena da se dostave, uvažiti ćemo ih i nakon zadanog roka.

Pristojbe za produljenje trenerskih licenci za 2021. godinu iznose:

- 200,00 kn za osobe sa stručnom osposobljenosti za obavljanje poslova u atletici
- 300,00 kn za osobe upisane na tečaj za trenere atletike, veleučilišni ili sveučilišni studij kineziologije
- 400,00 kn za osobe koje mogu sudjelovati u trenažnom procesu atletskog kluba pod stručnim nadzorom te ne ispunjavaju uvjete Zakona o sportu

Pristojbe se uplaćuju na račun Hrvatskog atletskog saveza.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ

Metalčeva ulica 5, Zagreb – nova adresa!!

IBAN: HR6023600001101666023

Opis: Trenerska licenca

Po primitku uplate i prispjele dokumentacije Ured Saveza izdaje te dostavlja račun.
Po primitku računa, molimo vas da u Ured HAS-a dostavite kartice (trenerske licence) kako bi ih mogli obnoviti novim naljepnicama za 2021. godinu.
Za sve naknadne upite ili eventualne nejasnoće molimo vas da se obratite Uredu Saveza.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2020 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana